Görüntü & Ses İşleme

Araştırma alanı ses, görüntü ve video işlemlerini farklı seviyelerde kapsar. Sinyal işleme, veri sıkıştırma şemaları, belirli ortamların iletim ve depolanmasını (konuşma, ses, görüntü veya video), sinyal sınıflandırma ve bu gibi ortamların anlam çözümlemesi kadar iyi kapsar. Aynı zamanda bu farklı ortamları çoklu ortam uygulamalarıyla birleştirme problemlerini kapsar.